De hierop volgende algemene voorwaarden gelden voor het aanbieden, verkopen, verzenden en bestellen van de producten via de webshop https://eeltsokken.nl. Eeltsokken.nl is de partij die het product verkoopt en verzend naar de koper via de webshop op https://eeltsokken.nl. De koper is een particuliere klant (geen zakelijke klant) die een bestelling plaatst bij eeltsokken.nl via de webshop op https://eeltsokken.nl.

Communicatie en gegevensverwerking worden uitgevoerd volgens het privacybeleid.

  1. Productgebruik
   1. Eeltsokken.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid op schade ontstaan door verkeerde toepassing van de producten.
   2. Eeltsokken.nl staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
   3. Eeltsokken.nl levert duidelijke instructies hoe het product te gebruiken en geeft aan voor wie het product (mogelijk) niet bestemd is. De koper is verantwoordelijk om deze instructies op te volgen.
  2. Bestelling
   1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling via de kassa van de webshop, tenzij tussen eeltsokken.nl en de koper anders is overeengekomen.
   2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de koper, naar believen het niet te houden, kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de koper is toe te rekenen.
   3. In geval van een kennelijke vergissing zal de koper eeltsokken.nl hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
  3. Levering van goederen
   1. Eeltsokken.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de goederen.
   2. Als plaats van levering geldt het opgegeven adres wat tijdens het afrekenen door de koper is ingevoerd of dat het laatst aan eeltsokken.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
   3. Eeltsokken.nl is niet verantwoordelijk voor incorrecte opgegeven adressen door de koper. Echter, eeltsokken.nl zal haar best doen om eventueel een adres te wijzigen, mocht dit op tijd zijn aangegeven (voor 16:00 uur) door de koper.
   4. Eeltsokken.nl zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk afhandelen doch tenminste binnen 2 werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft, een bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Dit alleen de verwerkingstijd van de bestelling en niet de verzendtijd (zie 3.6).
   5. De verantwoordelijkheid en het risico van beschadiging en/of vermissing van de goederen berusten tot het moment van bezorging (gedeponeerd in de brievenbus van de koper) bij eeltsokken.nl, tenzij anders is overeengekomen.
   6. Verzending wordt uitgevoerd door PostNL en in opdracht van eeltsokken.nl. Verzendingen worden gedaan met een Track & Trace nummer. De koper mag PostNl contacteren in geval van problemen. Mocht een verzending langer dan 5 werkdagen duren, neem dan contact op met eeltsokken.nl. Vergoedingen door gebreken in verzending worden per individu bekeken.
  4. Betaling:
   1. De door de koper verschuldigde bedragen dienen voor de levering 100% voldaan te worden. Tenzij de betaalmethode (i.e. Klarna) anders bedraagd.
   2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld te melden. Indien er een verkeerd adres opgegeven wordt, is eeltsokken.nl niet aansprakelijk voor verlies van de bestelling of hieruit voortvloeiende kosten.
   3. In geval de betaalmethode via Klarna en of Credit Card (betalen op krediet) is voltooid, dan geschied de afronding van deze betaling tussen de koper en de kredietvertstrekker.
  5. Retourbeleid: zie onze retourbeleid pagina

Heb je  vragen omtrent dit onderwerp? Contacteer ons dan.